Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2019

17:33
7170 002c 500

November 02 2017

21:08
7891 876a 500
Reposted fromzlapmniezabiodra zlapmniezabiodra
Sponsored post
04:52
21:08
7899 85e7 500
Reposted fromzlapmniezabiodra zlapmniezabiodra

February 23 2017

23:25
Play fullscreen
Dorośnij!Dorośnij!

July 10 2015

22:37
21:49
Wstań, kurwa, wstań, słyszysz? Wstań! Proszę obudź się
Wstań, kurwa, wstań, słyszysz? Wstań! Powiedz komuś, że
Widziałem więcej, czułem bardziej, byłem wyżej
I wiem kim jestem, a tym bardziej wiem kim byłem

July 09 2015

12:18
8757 47a7

July 07 2015

17:40
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
08:50
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej. Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— José Micard Teixeira
Reposted fromtomowa tomowa vialittlefool littlefool

July 06 2015

14:20
6189 f2d8
Reposted fromdonnasana donnasana viaJestemBogiem JestemBogiem

July 05 2015

08:59
Play fullscreen
Znalazłem raj na ziemi i chcę Cię tam zabrać
Zbieraj rzeczy, uciekamy nim sparzymy się ogniem
Życie za plecami, ale to nie istotne
Chodźże, wsiądźże, inaczej Cię porwę
Nie dam Ci samej być, o nie, nie
Jakoś będzie, obiecuję, się zajmę
Będę darł tego ryja aż nam starczy na zawsze
Jak się potknę to mnie podnieś nim padnę
Nie daj samemu być, o nie, nie

July 03 2015

09:17
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative viainpassing inpassing
09:11
6670 c3bb
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin vianivea nivea

July 02 2015

08:49
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe

July 01 2015

09:30
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viapeluda peluda

June 30 2015

12:52
3244 ff47
Reposted fromelfprince23 elfprince23 vialittlefool littlefool
12:51
9613 44c2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vianasze nasze
12:50
4015 cdf5
Reposted fromserplesniowy serplesniowy vialittlefool littlefool
12:48
5744 f5af 500
Reposted fromrol rol vialittlefool littlefool

June 29 2015

13:46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...